[Event] EMU Orientation & Announcements

posted on 10 Aug 2014 01:14 by exteen-monstersuni

 


 

Contents

 

1. Event :

     1.1 Emu Orientation (ปฐมนิเทศ) : ระยะเวลาส่ง 11 สิงหาคม - 21 กันยายน 2014

2. Announcements :

     2.1 ประกาศรายชื่อเพื่อนร่วมห้องพักของนักศึกษาปี1

     2.2 ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน

3Campus Activities

     3.1 การตั้งชมรม (ไม่จำกัดเวลา)

     3.2 การตั้งสมาคมนักศึกษา (ไม่จำกัดเวลา)

     3.3 ประกาศเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นเอนทรี่ที่ค่อนข้างยาวและมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบคอมมูเยอะพอสมควร จึงจัดหมวดหมู่ไว้ดังสารบัญข้างต้น


 

1. EVENT


 

         1.1 EMU Orientation : ปฐมนิเทศ

 

          "ต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเดิมกลับสู่รั้วมหาวิทยาลัยมอนสเตอร์อีกครั้งในปีการศึกษานี้ ทางมหาวิทยาลัยยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ให้แก่มอนสเตอร์ทุกตน

           ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม และให้นักศึกษาปีหนึ่งได้สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่

           และขอให้นักศึกษาทุกตนคงไว้ซึ่งความขยันขันแข็งและใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อฝ่าฟันกันต่อไปอีกในปีการศึกษาใหม่นี้"

 

EMU Orientation : ระยะเวลาส่งตั้งแต่ 11 สิงหาคม - 21 กันยายน 2014 


 

         ผู้เล่นทุกคนสามารถส่งได้โดยไม่จำกัดรูปแบบและความยาว โดยให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครในช่วงวันแรกๆของการเปิดเทอม อาทิเช่น การเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เข้าร่วมปฐมนิเทศ ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่หรือรุ่นพี่รุ่นน้อง เตรียมการเรียนการสอน การย้ายเข้าหอพัก ฯลฯ เนื้อหาหลักของอีเว้นท์ต้องเป็นตัวละครในร่างมอนสเตอร์

 

วิธีการส่ง : สำหรับในบล็อกexteenให้ติดแท็ก EMUevent และคอมเมนท์ในเอนทรี่นี้ "ชื่อ-นามสกุล + คณะ + ชั้นปี + ลิ้งค์เอนทรี่"

 

 

 

2. ANNOUNCEMENTS


 

         2.1 ประกาศรายชื่อเพื่อนร่วมห้องพักของนักศึกษาปี1

 

หอพักของมหาวิทยาลัยเป็นอาคาร 4 ชั้น แยกเป็นหอหญิงและหอชาย ห้องละไม่เกิน2ตน

สามารถดูประกาศรายชื่อเพื่อนร่วมห้องและรับกุญแจได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ทีชั้นล่างของหอพัก

 

 

หอพักนักศึกษาชาย

[101] Bart Morsink (บริหาร) / Orcus Demogorgon (วิทย์)

[102] Bastian Schläger (วิทย์) / Felin Sytus (วิทย์)

[201] Stanley Stephenson (เขย่าขวัญ)  / Theimo W. Growlahan (วิศวะ) 

[202] Smokey Curvehorn (เขย่าขวัญ) / Jason Allen (วิศวะ)

[301] Brooke Jones (เขย่าขวัญ) / Pascal Deangelo (ศิลป์) 

[302] Smiley Phinz (เขย่าขวัญ) / Onyx Ravanacht (เขย่าขวัญ)

[401] Harshire Walmoff (เขย่าขวัญ) / Edmond Fontaine (วิทย์)

[402] Dominic Holt (ศิลป์) / Joey Bumble (บริหาร)


หอพักนักศึกษาหญิง

[101] Neresha Scarlet (เขย่าขวัญ) / Jessica Spidermonkey (เขย่าขวัญ)

[102] Heather Hill (ศิลป์) / Janny Verzera (วิทย์) 

 

สำหรับนักศึกษาปีอื่นและบุคลากรสามารถพักอาศัยได้อย่างอิสระ โดยในบริเวณมหาวิทยาลัยก็มีหอพักเอกชนอยู่เช่นกัน

 

 

         2.2 ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน


(เมื่อศจ.ทุกท่านส่งประวัติครบแล้วทางสต๊าฟจะทำการติดต่อไปภายในไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้)


- ใน 1 ปีการศึกษา จะมีการบ้าน 2 ชิ้นและการสอบเพื่อเลื่อนชั้น ระยะเวลาทำการบ้านแต่ละชิ้นและสอบคือ 2 เดือน สามารถส่งล่าช้าได้หากมีความจำเป็น รวมๆแล้วแต่ละปีการศึกษาในคอมมูจะใช้เวลาประมาณ6-7เดือนของโลกจริง

- คณะอื่นนอกจากคณะเขย่าขวัญ แต่ละสาขาจะมีการบ้านต่างกัน(ยกเว้นปีแรกๆที่อาจมีวิชาเรียนที่เหมือนกันอยู่) โดยที่ศจ.สามารถแบ่งงานกับสต๊าฟได้หากสาขามีเยอะเกินไปหรือไม่ว่าง แนวทางการให้การบ้านสามารถดูได้จากรายวิชาในเว็บไซต์ออฟฟิเชี่ยล

- นักศึกษาต้องทำการบ้านครบทั้งสองชิ้นจึงจะมีสิทธิสอบเลื่อนชั้น

- สำหรับนักศึกษาปี4 การบ้านจะเป็นในลักษณะของการทำวิทยานิพนธ์ คือสามารถทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาของตน หรือทำงานตามหัวข้อกว้างๆแล้วแต่ศจ.กำหนด แต่ต้องอัพเดทงานทุกสองเดือนและส่งงานเป็นการสอบเลื่อนชั้น

- หากไม่ได้สอบเลื่อนชั้นก็จะคงสภาพเป็นนักศึกษาปีเดิมต่อไป หากซ้ำอยู่ปีเดิมเกินสองครั้งจะถูกเชิญออก

 

 

 

3. CAMPUS ACTIVITIES


 

         3.1 ชมรม (Clubs)


[สามารถทำได้โดยการems.มาที่บล็อกคอมมูหรือเมนชั่นมาที่ทวิตเตอร์ของเจ้าหน้าที่ธุรการ @EMU_7clerks]

นักศึกษาสามารถตั้งชมรมได้โดยการกรอกแบบฟอร์มดังนี้

----------------------------------------------------------------------------

ชื่อชมรม :

จุดมุ่งหมาย/กิจกรรมคร่าวๆ :

----------------------------------------------------------------------------

โดยให้ประธานชมรมยื่นเรื่องพร้อมรายชื่อสมาชิกรวมกันอย่างน้อย 3 ตน ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก หากจะเพิ่มข้อมูลหรือสมาชิกให้ประธานชมรมเป็นผู้แจ้งเท่านั้นผ่านทางems.หรือเมนชั่นมาที่ทวิตเตอร์@EMU_7clerks

 

*สามารถตั้งได้เรื่อยๆไม่จำกัดเวลา ขอบเขตการตั้งขอให้อยู่ในธีมของมหาวิทยาลัยและโลกมอนสเตอร์*

*นักศึกษาตนหนึ่งสามารถสังกัดชมรมได้ไม่เกิน 3*

*หากตั้งแล้วสามารถเขียนเอนทรี่เพื่อบอกเล่ากิจกรรมต่างๆในชมรมได้และติดแท็ก EMUclub และระบุชื่อชมรมให้ชัดเจน โดยทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในหน้ากิจกรรมนักศึกษา*

 

 

 

         3.2 สมาคมนักศึกษา (Greek System)

         รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  http://exteen-monstersuni.exteen.com/campus-activities

 

เงื่อนไขการตั้งสมาคม

1. ต้องมีคำอธิบายจุดมุ่งหมายหรือจุดร่วมของสมาชิก รวมไปถึงสัญลักษณ์ หรือสีประจำสมาคมโดยคร่าว (เช่น สมาคมสำหรับนักกีฬา สมาคมสำหรับนักศึกษาในคณะต่างๆ สมาคมสำหรับมอนสเตอร์สีรุ้ง ฯลฯ หรือเพียงแค่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนิทสนมกันก็ได้ /แต่เวลากรอกก็ประดิดประดอยคำสักเล็กน้อย)

2. ชื่อของชมรมจะต้องมีตัวอักษรกรีกเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 1 ตัว มีคำประกอบไม่เกินสามคำ ตัวอย่างเช่น http://monstersuniversity.com/edu/greek.html (ห้ามใช้ชื่อซ้ำกับในตัวอย่าง)

3. ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรื่องที่ตั้งบ้านพักของสมาคมให้ในภายหลัง โดยบ้านของแต่ละสมาคมส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันคล้ายหมู่บ้านและอยู่ในเขตของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้สมาคมจึงถูกเรียนสั้นๆว่า "บ้าน" (สำหรับนักศึกษาปี1ที่มีรายชื่ออยู่ในหอพักนักศึกษาจะย้ายออกหรือไม่ก็ได้แต่ห้องพักก็จะยังเป็นของนักศึกษาตนเดิมอยู่)

4. สมาชิกในสมาคมต้องเป็นเพศเดียวกัน โดยแยกเป็นสมาคมนักศึกษาหญิง และสมาคมนักศึกษาชาย

5. จำนวนสมาชิกคือ 3-8 ตน ต่อ 1 สมาคม

 

นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องตั้งสมาคมได้โดยการกรอกแบบฟอร์มดังนี้ และส่งมาทางems.ที่บล็อกคอมมู

----------------------------------------------------------------------------

ตัวย่อสมาคม :

ชื่อเต็มสมาคม :

ประเภทสมาคม : สมาคมนักศึกษาชาย/หญิง

จุดมุ่งหมาย

สีและสัญลักษณ์ประจำสมาคม :

ตราประจำสมาคม : *ลักษณะเป็นตราปั้มที่ประกอบไปด้วยตัวย่อสมาคมและมักใช้สีประจำสมาคมนั้นๆ ไว้สำหรับใส่บนบัตรนักศึกษา ให้ใส่เว็บฝากรูปมา*

ประวัติความเป็นมา(optional) : *ไม่จำเป็นต้องใส่ แต่หากเกี่ยวข้องกับลำดับเวลาในมหาวิทยาลัย เช่น เป็นสมาคมที่เก่าแก่ที่สุด ให้ems.หรือติดต่อสต๊าฟทางทวิตเตอร์ก่อนเพื่อป้องกันการทับซ้อนกับสมาคมอื่น*

อื่นๆ(optional) :

----------------------------------------------------------------------------


ให้ประธานบ้าน(ต้องเป็นนักศึกษาปี3-4)เป็นผู้ยื่นเรื่อง พร้อมรายชื่อสมาชิกอย่างน้อย 3 ตน และไม่เกิน 8 ตน ไม่จำเป็นต้องมาจากคณะเดียวกัน หากจะเพิ่มข้อมูลหรือสมาชิกให้ประธานสมาคมเป็นผู้แจ้งเท่านั้นผ่านทางems.หรือเมนชั่นมาที่ทวิตเตอร์@EMU_7clerks

สำหรับสมาคมที่ต้องการเข้าร่วมเล่นเกมเขย่าขวัญ จะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 ตน และมาจากคณะใดก็ได้เช่นกัน (เกมนี้ในแต่ละด่านจะต้องมีผู้เล่น 6 ตน ผลัดเปลี่ยนกันเล่นได้หากเจ้าของตัวละครตนเดิมไม่สะดวก)


*สามารถตั้งได้เรื่อยๆไม่จำกัดเวลา แต่สมาคมที่ต้องการจะเข้าร่วมเกมเขย่าขวัญจะมีกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นเรื่องอีกครั้ง*

*หากตั้งแล้วสามารถเขียนเอนทรี่เพื่อบอกเล่ากิจกรรมต่างๆภายในสมาคมได้และติดแท็ก EMUgreek และระบุชื่อสมาคมให้ชัดเจน โดยทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในหน้ากิจกรรมนักศึกษา*

 

 

ตัวอย่างข้อมูลสมาคม

เป็นข้อมูลของสมาคมเก่าแก่สมาคมหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาตนใดสังกัดอยู่แล้ว

----------------------------------------------------------------------------

ตัวย่อสมาคม : ΛR

ชื่อเต็มสมาคม : Lambda Rainbow

ประเภทสมาคม : สมาคมนักศึกษาชาย

จุดมุ่งหมาย : เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมอนสเตอร์สีรุ้งและมอนสเตอร์ที่มีสีทั้ง7ของสายรุ้ง

สี/สัญลักษณ์ประจำสมาคม : สีรุ้งและสายรุ้ง

รูปตราประจำสมาคม :


มักจะโดนครหาเรื่องที่ว่าใช้สียุ่งยากเป็นประจำ

ประวัติความเป็นมา :

เป็นสมาคมที่ก่อตั้งโดยนาย Radcliff Rainbow Clarke สไลม์สีรุ้งอันเลื่องลือพร้อมกับน้องชายสีรุ้งของเขาอีก 2 ตน โดยสมาคมถูกยุบไปพักหนึ่งเพราะไม่มีสมาชิกตนใดหลงเหลืออยู่ จนกระทั่งลูกชายฝาแฝดทั้ง 7 ของนายRadcliffเข้ามาเรียนที่นี่และรื้อฟื้นสมาคมขึ้นมาใหม่ แม้ว่าพวกเขาจะได้พันธุกรรมสีรุ้งจากพ่อไปเพียงตนละหนึ่งสีเท่านั้น สมาคมถูกยุบไปอีกครั้งเมื่อพวกเขาทั้งหมดจบการศึกษา(ประธานเป็นตนสุดท้ายที่จบเพราะค้างวิทยานิพนธ์) ฝาแฝดทั้ง7รักและสมัครสมานสมัคคีกันมาก ชีวิตในสมาคมก็สร้างความทรงจำดีๆแก่พวกเขาไว้มากมาย จนเมื่อจบมาทำงานไปได้สักพักพวกเขาก็ทนความคิดถึงสถาบันไม่ไหว จึงพากันมาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและทำงานที่นี่มาถึงปัจจุบัน จนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังคงเฟ้นหานักศึกษาหน้าใหม่ที่สามารถมาสานต่ออุดมการณ์ของสมาคมมอนสเตอร์สีรุ้งได้อยู่

รายชื่อ(อดีต)สมาชิก :

ประธานรุ่นแรกและผู้ก่อตั้งสมาคม - Radcliff Rainbow Clarke

1. Alex Violet Clarke คณะบริหาร ปี4 (ประธานสมาคมรุ่นที่สอง)

2. Baldwin Indigo Clarke คณะเขย่าขวัญ ปี4

3. Camron Blue Clarke คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี4

4. Daniel Green Clarke คณะศิลปศาสตร์และมอนสเตอร์ศาสตร์ ปี4

5. Elias Yellow Clarke คณะวิทยาศาสตร์ ปี4

6. Fran Orange Clarke คณะศิลปศาสตร์และมอนสเตอร์ศาสตร์ ปี4

7. Gary Red Clarke คณะบริหาร ปี4

อื่นๆ : วัฒนธรรมหลักๆของสมาคมคือต้องช่วยเหลือกันยามยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ขอพรจากสายรุ้ง และคงไว้ซึ่งความยุติธรรม

----------------------------------------------------------------------------

 

 

         3.3 ประกาศเพิ่มเติม

         เกมเขย่าขวัญ เป็นกิจกรรมนักศึกษาอันขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยที่คิดค้นโดยศิษย์เก่าคณะเขย่าขวัญท่านหนึ่งและถูกจัดสืบต่อกันเรื่อยมา ในปีการศึกษานี้มีกำหนดการจะจัดเกมขึ้นในอีกประมาณ1-2เดือนข้างหน้า(เวลาโลกจริง) โดยบางชมรมอาจจะได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้ด้วย (เช่น ชมรมแนววิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการออกแบบของเล่นเด็กจำลอง ชมรมศิลปะช่วยออกแบบป้าย ฯลฯ) ไม่ใช่อีเว้นท์บังคับ สมาคมใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมขอให้เตรียมตัวและทีมของท่านให้พร้อม


 


 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในคอมมู มีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้เสมอค่ะ

 


 
Harley Reeze คณะวิทยาศาสตร์(เอกเคมี) ปี2 http://farnalia-commu.tumblr.com/post/98066939821/emu-orientation 

#14 By (27.130.46.186|27.130.46.186) on 2014-09-21 23:59

Ranly Qurk+ คณะวิศวกรรมศาสตร์(เทคโนโลยีประตู) + ชั้นปี4 + http://rikutan-minion.exteen.com/20140921/emu-event-orientation

#13 By PLSugrx on 2014-09-21 23:22

Stanley Stephenson + คณะเขย่าขวัญปี1 http://mononokekun.exteen.com/20140912/emu-orientation 
//แฮ่ก

#12 By ◕Re★fia◕ on 2014-09-12 00:45

Julian Yuudai + คณะวิทยาศาสตร์ (เอกมอนสเตอร์วิทยา) + ปี 3 
http://13ananas.exteen.com/20140911/emu-orientation

#11 By VASS on 2014-09-12 00:21

Joël Barthel คณะเขย่าขวัญ ปี 3
Link: http://nyanray.exteen.com/20140911/emu-orientation

#10 By Allard D.B. on 2014-09-11 23:59

Onyx Ravenacht คณะเขย่าขวัญ ปี 1
http://knightdevil.exteen.com/20140911/emu-orientation

#9 By Grizzly the BeaR.♥ on 2014-09-11 23:41

Jayce Sterlington คณะเขย่าขวัญ ปี3
Link: http://ferdy-fox.exteen.com/20140911/emu-emu-orientation

#8 By FerdyFox on 2014-09-11 23:05

Joyshua Loft + คณะบริหาร (เอกบริหารธุรกิจ) ปี 4
Link : http://rika.exteen.com/20140911/emu-orientation

#7 By Lepus on 2014-09-11 22:43

Micky Meloids + คณะเขย่าขวัญ ปีสอง 
http://guraypan01.exteen.com/20140911/emu-emu-orientation

#6 By guraypan on 2014-09-11 22:18

Bastian Schläger + คณะวิทยาศาสตร์(เอกเคมี) + ปี1
Link : http://i-oichan.exteen.com/20140910/emu-orientation

#5 By LokiDominas on 2014-09-11 21:38

smiley phinx + คณะเขย่าขวัญ ปี 1
ลิ้งค์ https://docs.google.com/document/d/1s0xvGndjLPvf7mpuhYMnc0MzViS0yu5knw1m0InJ3pc/edit
 (ขอบคุณค่ะะะะ)

#4 By Kong_Ho on 2014-09-11 20:53

Andy Campbelle + คณะวิทยาศาสตร์(เอกฟิสิกส์ประยุกต์และทฤษฎีควอนตัม) + ปีสาม + http://pannacottababe.wordpress.com/2014/09/11/emu-emu-orientation/

#3 By Cassimers on 2014-09-11 20:38

Bart Morsink + คณะบริหาร(เอกบริหารธุรกิจ)+ ปีหนึ่ง
http://ikkesandy.exteen.com/20140910/emu-orientation

#2 By Ikke_sandy on 2014-09-10 23:51

Smokey Curvehorn + คณะเขย่าขวัญ ปีหนึ่ง
Link : https://docs.google.com/document/d/19TeV7KytsiO-55SKVA0UFXwXBFRQ6kVggv6ig-uizJE/edit?usp=sharing
(ขอส่งแค่นี้นะคะ //ช่วงนี้ยุ่งมากมาย ขอบคุณสต๊าฟค่ะ ^^)

#1 By wiyaphatwong on 2014-09-10 21:02