Rules

posted on 22 Jun 2014 23:00 by exteen-monstersuni
 
 
กฎระเบียบของคอมมู

 
• ตัวละครที่ลงต้องเป็นตัวละครออริจินัลที่คิดขึ้นมาเองเท่านั้น
 
• ห้ามดราฟรูป แอบอ้างรูป หรือนำรูปของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 
• ตัวละครที่ลงห้ามมีความสัมพันธ์กับตัวละครในอนิเมชั่นเรื่องMonster University
 
• หากต้องการวาดหรือเขียนถึงตัวละครของผู้เล่นคนอื่นควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
 
• สามารถทำอีเว้นท์ของคอมมูในรูปแบบใดก็ได้ (รูปภาพ/คอมมิค/ฟิคชั่น)
 
• NL,BL,GL OK
 
• ห้ามโรลเพลย์ โพสภาพหรือข้อความที่มีเนื้อหา R-18 ทั้งในเรื่องเพศ ภาษาและความรุนแรง
 
• หากพบเห็นผู้เล่นทำผิดกฎจะตักเตือน หากยังทำผิดอีกจะทำการตัดรายชื่อทิ้ง
 
 
 
 
 
ข้อแนะนำเกี่ยวกับตัวละคร
 
 
• การออกแบบมอนสเตอร์ตามเรื่องออริจินัล มอนสเตอร์ถูกออกแบบแต่งเติมจากโครงสร้างพื้นฐานของมอนสเตอร์6สปีชีส์ ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างตัวละครมอนสเตอร์ของตัวเองได้หากคิดไม่ออก
 
o Fungus


o Slug
 
o Charlie


o Block

o Spif

 
o Pill

o One-offs


(อ้างอิงจากหนังสือ The Art of Monsters University Book )
 
• มอนสเตอร์ที่มี 2 หัวขึ้นไปแต่ใช้ร่างกายร่วมกันนับเป็นตัวละครเดียว
 
• มอนสเตอร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำเป็นหลักให้ลงอยู่คลาสใต้น้ำ สามารถขึ้นมาบนบกได้แต่มีข้อจำกัด

• พลังพิเศษของมอนสเตอร์ควรอยู่ในขอบเขตและสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ (เช่น บินได้หากมีปีก) ไม่ควรมีพลังจิต ยิงลำแสงทำลายล้าง ฯลฯ
 
• ห้ามลงมอนสเตอร์ที่ติดลิขสิทธิ์หรือมีลักษณะที่ติดลิขสิทธิ์ เช่น เฟอร์บี้ กิสโม ฯลฯ
 
• ทั้งนี้ทั้งนั้นการออกแบบตัวละครเน้นความสร้างสรรค์และความคิดออริจินัลของผู้เล่นเป็นหลัก
 
• ผู้เล่นสามารถวาดตัวละครมอนสเตอร์ของตัวเองเป็นร่างมนุษย์ได้แต่ต้องคงไว้ซึ่งลักษณะของมอนสเตอร์ตามความเหมาะสม
 
• ร่างมนุษย์ของมอนสเตอร์ห้ามเปลือย

• รูปที่ใช้ในเอกสารของทางมหาวิทยาลัย (เช่น บัตรนักศึกษา) ต้องเป็นรูปมอนสเตอร์เท่านั้น
 
 
 

 
 
กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

 
• นักศึกษาทุกตนพึงเคารพความหลายหลายทางชีวภาพและความแตกต่างของเพื่อนนักศึกษา
 
• นักศึกษาไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกัน
 
• นักศึกษาไม่ควรส่งเสียงดังในยามวิกาล
 
• นักศึกษาสามารถขอร่วมทำงานพาร์ทไทม์กับทางมหาวิทยาลัยได้
 
• ห้ามนักศึกษาทำร้ายผู้อื่นและพกอาวุธอันตรายเข้ามาในมหาวิทยาลัย ยกเว้นจะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะภายในร่างกาย
 
• ห้ามนักศึกษาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นจะเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะภายในร่างกาย
 
• ห้ามนักศึกษากินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 
• ห้ามนักศึกษากินบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
• สำหรับนศ.สายพันธุ์ที่มีความจำเป็นต้องทิ้งเมือกไว้ระหว่างทางสามารถเดินทางในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ
 
• นักศึกษาสามารถพาบุคลการภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่เกิน36ชั่วโมง ยกเว้นจะได้รับอนุญาตแล้ว